Nyt DBS Thy Mors

 
   *************************
 
DBS Thy-Mors
 
 Arrangementer og møder:
 
Samt andet aktuelt
 
2017
 
   *************************
 
siden opdateret . 21 marts 2017
 
 

 ******** 

blad nr 4 

Mødestederne

Program.

Morsø: 27/3 Hygge – ¾ Hygge – 10/4 Banko – 17/4 lukket pga. 2. påskedag.

Firkløveret: ¾ Hygge hvor Agnete vil fortælle lidt om sin tur til Sydøst Asien – 18/4 (Bemærk det er tirsdag efter påske) kommer ”Savværket” og spiller. Det er sammen med Kristianslyst.

Hønsegården: 27/3 Lone og Kristian Olesen spiller viser og forårssange – 10/4 Henning Søgaard og hans kone fortæller om deres tid på Ideal vinduesfabrik i Hurup

 

Velmødt gamle såvel som nye til hyggeligt samvær.

MVH Mødestederne

 

 

Kredsgeneralforsamling 2017.

Kære medlemmer.

Der indkaldes herved til kredsens ordinære generalforsamling torsdag den 6. april kl. 10.30  på Øst Vildsund Færgekro Sundbyvej 238, Sundby Mors.

Selve generalforsamlingen starter kl. 11.00. Der vil være middag ca. kl. 12.30. Forventet afslutning ca. kl. 16 – 16.30

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet, skal skriftlig være kredsformand Per Dommerby, Sennelsvej 133, Sennels 7700 Thisted i hænde senest 8 dage (også gerne tidligere) før generalforsamlingen.

I år får vi besøg af Ask Abildgård fra FU/landsforeningen som vil orienter lidt om hvad der sker rent landspolitisk og som har betydning for os lokalt.

Som nævnt ovenfor serveres der middag ca. kl. 12.30 og kaffe ca. kl. 15.30

Drikkevarer er for egen regning.

Alt dette får du til en pris af 100 kr. Du er velkommen til at tage en ledsager med.

 Der arrangeres fælles befordring til 20 kr. pr. vej.

Af hensyn til traktementet bedes du venligst tilmelde dig senest den 30. marts kl. 18 til:

Agnete 97 95 64 09,

Mie 97 98 54 01

Anna Marie 97 71 18 65

Husk ved tilmeldingen at meddele hvis du er diabetiker eller ønsker anden form for kost.

Mød op til dette vigtige møde og vær med til at præge det fremtidige arbejde i kredsen.

Du kan selvfølgelig også deltage i generalforsamlingen uden at deltage i middagen. Hvis der ønskes kaffe mm. Under generalforsamlingen er tilmelding dog forsat nødvendigt.

Venlig hilsen og på gensyn

På bestyrelsens vegne

Per Dommerby.

 Årsberetning og årsregnskab.

Som det fremgår andets sted, er det snart tid til den årlige generalforsamling. I den forbindelse skal man huske på at det er muligt at få tilsendt både årsberetningen og årsregnskabet 8 dage inden generalforsamlingen. Det fremsendes både på sort og indlæst på cd.

Det bestilles ved henvendelse til Mie på tlf.nr. 97 98 54 01 eller mailadressen ams@blind.dk

På bestyrelsens vegne

Per Dommerby.

 

 

Valg til bestyrelsen.

På årets generalforsamling skal vi prøve noget vi ikke har gjort ret tit, nemlig at vælge et nyt medlem til bestyrelsen idet Agnete har ønsket at træde ud af bestyrelsen, dog med et ønske om at fortsætte som suppleant hvis det er muligt. Samtidig har Anna Marie meddelt at hun ønsker at stoppe helt og derfor skal vi også have fundet en afløser for hende.

Derfor er det vigtigt at netop du møder op og giver din mening til kende.

Hvis du nu er blevet lidt nysgerrig på hvad det er for et arbejde der laves i bestyrelsen og ønsker at vide mere om selve bestyrelsesarbejdet, er du meget velkommen til at kontakte mig, Per Dommerby på tlf.nr. 70 24 03 05

Det er vigtigt at bestyrelsen er fuldtallig da det gør arbejdet lettere, når vi er flere om det.

 

 

Konsulenten meddeler.

Pip pip, her kommer lige en bitte forårs- og påskehilsen fra konsulent Ole Sylvester,

telf.nr. 23 40 92 51:

Jeg holder påskeferie fra d. 10. april 2017 til og med 23. april 2017 og igen fra d. 27. april 2017 til og med d. 30. april 2017. I ønskes alle et godt forår samt en rigtig god påske.

 ********

blad nr 3

Mødestederne

Program.

Morsø: 6/3 Hygge – 13/3 Banko – 20/3 Eigil Nielsen fortæller – 27/3 Hygge.

Firkløveret: 6/3 Anne Marie Lodahl, Hjerneskadeforeningen holder foredrag – 20/3 Michael Møller spiller evergreens og der bliver også lejlighed til at synge nogle fællessange. det bliver sammen med Kristianslyst

Hønsegården: 13/3 Da vi (Hønsegården) fylder 40 år den 1. marts vil vi fejre det med at tage ud og spise en god middag – 27/3 Lone og Kristian Olesen spiller viser og forårssange

 

Velmødt gamle såvel som nye til hyggeligt samvær.

MVH Mødestederne

 

 

Kredsgeneralforsamling 2017.

Kære medlemmer.

Der indkaldes herved til kredsens ordinære generalforsamling torsdag den 6. april kl. 10.30  på Øst Vildsund Færgekro Sundbyvej 238, Sundby Mors.

Selve generalforsamlingen starter kl. 11.00. Der vil være middag ca. kl. 12.30. Forventet afslutning ca. kl. 16 – 16.30

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet, skal skriftlig være kredsformand Per Dommerby, Sennelsvej 133, Sennels 7700 Thisted i hænde senest 8 dage (også gerne tidligere) før generalforsamlingen.

Som nævnt ovenfor serveres der middag ca. kl. 12.30 og kaffe ca. kl. 15.30

Drikkevarer er for egen regning.

Alt dette får du til en pris af 100 kr. Du er velkommen til at tage en ledsager med.

 Der arrangeres fælles befordring til 20 kr. pr. vej.

Af hensyn til traktementet bedes du venligst tilmelde dig senest den 30. marts kl. 18 til:

Agnete 97 95 64 09,

Mie 97 98 54 01

Anna Marie 97 71 18 65

Husk ved tilmeldingen at meddele hvis du er diabetiker eller ønsker anden form for kost.

Mød op til dette vigtige møde og vær med til at præge det fremtidige arbejde i kredsen.

Du kan selvfølgelig også deltage i generalforsamlingen uden at deltage i middagen. Hvis der ønskes kaffe mm. Under generalforsamlingen er tilmelding dog forsat nødvendigt.

Venlig hilsen og på gensyn

På bestyrelsens vegne

Per Dommerby.

 

 

Årsberetning og årsregnskab.

Som det fremgår andets sted, er det snart tid til den årlige generalforsamling. I den forbindelse skal man huske på at det er muligt at få tilsendt både årsberetningen og årsregnskabet 8 dage inden generalforsamlingen. Det fremsendes både på sort og indlæst på cd.

Det bestilles ved henvendelse til Mie på tlf.nr. 97 98 54 01 eller mailadressen ams@blind.dk

På bestyrelsens vegne

Per Dommerby.

 

Miniferie i kreds Thy-Mors.

Kredsen holder i år miniferie i tiden den 22. – 25.. august på "Fuglsangcentret" i Fredericia. Det har i mange år været en forrygende succes, så kom endelig ud af busken og få dig meldt til i tide.

Vi ankommer til ”fuglsangcentret” tirsdag den 22. august kl. 14.30 til eftermiddagskaffe og tager hjem igen den 25. august kl. 09.30. 

Læs meget mere om selve ferien, tilmelding osv. I sidste nr. af medlemsbladet eller henvend Jer til Agnete på tlf.nr. 97 95 64 09.

På ferieudvalgets vegne

Agnete og Hanne.

 

 

Årsmøde DH Thisted.

Der afholdes årsmøde i DH Thisted torsdag den 2. marts i ”Hovedkvarteret” hos Frivilligthy Nytorv 8 Thisted. Årsmødet starter kl. 17.30 og forventes afsluttet ca. kl. 21.30. DH afdelingen er vært ved et lettere traktement

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Tilmelding til Per Dommerby tlf.nr. 70 24 03 05 straks af hensyn til deltagelse i traktementet.

  ********

Nr 2 indlæg uddrag 7 feb 2017

 Blindes Jul.

Så er salget af Blindes Jul 2016 gjort op.

Endnu engang ser resultatet ganske godt ud. Det gør at vi fortsat har mulighed for at lave nogle gode aktiviteter til Jer medlemmer. En stor stor tak til alle jer som på den ene eller anden måde har gjort en indsats for at resultatet ser så godt ud. Tak til sælger, og tak til de der har hjulpet med at finde sælger, kort sagt endnu engang tak til alle.

 

Miniferie i kreds Thy-Mors.

Kredsen holder i år miniferie den 22. – 25.. august på "Fuglsangcentret" i Fredericia. Det har i mange år været en forrygende succes, så kom endelig ud af busken og få dig meldt til i tide.

Vi ankommer til ”fuglsangcentret” om tirsdagen til eftermiddagskaffe og tager hjem igen fredag formiddag.

På programmet har vi et par Halvdags udflugter, som jeg gerne modtager forslag til senest den 7. april.

Husk ved tilmelding at sige, om du bruger rollator, eller skal have diætkost. Er der brug for hjemmeplejen fra Fredericia kommune til at få dryppet øjne etc. vil jeg sørge for det. Har man brug for personlig hjælp på centret, må man selv tage en ledsager med.

Prisen kendes endnu ikke, men bliver oplyst i et af de kommende medlemsblade og selvfølgelig også på mødestederne.

Alle medlemmer af Dansk Blindesamfund er velkommen til at tage en ledsager med til samme pris. Drikkevare er for egen regning og risiko.

Udførligt program kan senere modtages på mail eller udleveres på mødestederne.

Sidste frist for tilmelding er den 15.april

Da vi kun har et vist antal værelser, gælder princippet om at komme først til mølle også her.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Agnete Tlf. 97 95 64 09 e-mail odgaard@soldrys.dk

Tilmelding skal ske på mødestederne, til Agnete eller Hanne Vangsgaard på tlf. 97 95 63 42 eller mail hannevangsgaard@hotmail.com

Pbv Hanne og Agnete

Slut uddrag fra nr 2

********

Blad  Nr 1 2017

Varmtvandsmotion 2017

Så er holdet så småt kommet i gang, Desværre er det ikke helt fyldt op endnu, så skulle du have lyst til lidt motion i et varmtvandsbassin, er her chancen.

15 gange a 1 time. Hver torsdag i tidsrummet 14.15 til 15.00. underviser er Dorte Søe Munk.

Deltagerpris 300 kr. plus evt. egenbetaling hvis der ønskes kørsel.

Undervisningen finder sted hos Klinik for Fysioterapi i Snedsted.

For yderligere oplysninger og Hurtig tilmelding til Per på tlf.nr. 70 24 03 05

 

Godt nytår.

Så er tiden kommet til at ønske alle et godt nytår. Tak for alt i det gamle med håb om at I også i det nye år, vil støtte op om kredsen som hidtil.

2016 vil gå over i historiebøgerne som året hvor vi fejrede kredsens 10 års jubilæum med en god sammenkomst samt en reception for vores samarbejdspartner. De første 10 år er gået godt med både medlemsfremgang og en god økonomi. Lad os håber det fortsætter de næste 10 år og endnu længere.

Endnu engang godt nytår til alle.

På bestyrelsens vegne

Per Dommerby, formand.

 Kontingent 2017.

I løbet af januar måned vil man modtage kontingentopkrævning gældende for 2017. Vi vil gerne opfordre alle til at man overholder den angivne sidste betalingsdato, således vi undgår at skulle udsende rykkere. Det er sådan en træls ting og det tager også en del tid. På forhånd tak.

M.v.h. Mie, kredskasserer og Per, formand.

Slut nr 1 2017

********

Nr 16 2016 uddrag stadig aktuelt.

 Fritidsundervisning 2017

Så kan vi igen i 2017 tilbyde både varmtvandsmotion og strikkekursus til vores medlemmer.

Nedenstående tilbud gælder for foråret 2017.

Varmtvandsmotion: 15 gange a 1 time. Opstart torsdag den 12. januar i tidsrummet 14.15 til 15.00. underviser er Dorte Søe Munk.

Deltagerpris 300 kr. plus evt. egenbetaling hvis der ønskes kørsel.

Undervisningen finder sted hos Klinik for Fysioterapi i Snedsted.

Strikkekursus: 8 gange a 3,5 timer i alt 28 timer. Opstart fredag den 13. januar 2017 i tidsrummet 09.00 til ca. 11.45

Underviser er Jette Helbo.

Deltagerpris er 450 kr. plus evt. egenbetaling hvis der ønskes kørsel.

Undervisningen finder sted i Frivilligthy’s lokaler på Nytorv i Thisted.

For begge kursers vedkommende, skal tilmeldingen ske til Per Dommerby på tlf.nr. 70 24 03 05 eller mailadressen pdk@blind.dk senest den 20. december.

Samme tlf.nr. og mail, kan bruges hvis man ønsker yderligere oplysninger.

Bestyrelsen

 

Gave ide

Hvis I lige står og mangler en god gave ide, så har kredsen løsningen. Mie har fortsat produkter fra Blindes Arbejde til salg. Det kunne fx være et fantastisk god opvaskebørst som næsten og kun næsten klare opvasken helt alene. Eller en grønsagsbørste til at rengøre alle efterårets dejlige grønsager eller rodfrugter.

Mie kan kontaktes på tlf. nr. 97 98 54 01 eller mailadressen ams@blind.dk

 

Julesammenkomst 2016

Ja så er dette års julesammenkomst veloverstået, og hvilken opbakning fra Jer medlemmer og ledsager/hjælpere/ægtefæller. Vi var alt i alt 63 deltager heraf 43 synshandicappede. Også tak til alle der på den ene eller anden måde har sponseret de mange flotte præmier til vores Amerikanske lotteri. Med det engagement og opbakning, er det skønt at være formand og også være en del at en bestyrelse hvor der fra alle, lægges den energi og arbejdslyst i vores arrangementer. Tak til alle.

MVH Per Dommerby

  Slut uddrag fra nr 16   2016

************

2016 blade indlæg uddrag stadig aktuelt

Sponsortak.

Jeg vil gerne takke de sponsorer som har støttet os i 2016. Jeg ved godt at mange at dem ikke læser medlemsbladet, men så vil jeg være utroligt taknemlig hvis I som medlem, vil bringe min tak videre. På forhånd tak.

På kredsens vegne

Per Dommerby, formand.

 Blad nr 14 indlæg 2016  uddrag

 Ang. Sponsorgaver.

Til vores julesammenkomst har vi som tidligere brug for nogle sponsorgaver til vores Amerikanske lotteri. Hvis du vil være behjælpelig med at skaffe disse,

skal du henvende dig til

Jens 40 20 80 52 når det drejer sig om Mors og

Mie 97 98 54 01 når det drejer sig om Thisted området og endelig

Agnete 97 95 64 09 hvis det drejer sig om Sydthy området.

Inden man indsamler sponsorgaver, skal man kontakte en af ovenstående og samtidig have udleveret nogle sedler som SKAL afleveres til forretningen hvor man får sponsorgaven.

Ønsker man yderligere informationer, kan man henvende sig til en af ovenstående eller Per Dommerby tlf.nr. 70 24 03 05

MVH Arrangørgruppen. *****

Blad uddrag stadig aktuelt

********** 

Kredsblad.

Når du sidder og læser/høre dette nr. af medlemsbladet, skulle du gerne have modtaget kredsbladet på cd. Hvis ikke, kommer det i din postkasse indenfor få dage. Oplever du nu fejl eller andet der gør at du ikke kan høre kredsbladet, kan du rette henvendelse til Per Dommerby på tlf.nr. 70 24 03 05 eller E-mail pdk@blind.dk for at få tilsendt et nyt eksemplar af kredsbladet.

Ellers vil jeg bare ønske god læselyst 

Hilsen Lars Svaneborg, kredsbladsredaktør.

***

 Gaveide

 Kredsen har et lille udvalg af produkter fra Blindes Arbejde som vi sælger. En god ide til en kommende julegave. Vi har bl.a. opvaskebørster, bagepensler, afstøver etc.

Ring til Mie Sloth tlf.nr. 97 98 54 01 for at høre nærmere hvad vi har og til hvilken pris.

********************

 Konstituering.
 bestyrelsen har konstitueret sig efter en velgennemført og rolig generalforsamling april 2016. Det ser ud som følger:
Formand:
Per Dommerby Kristiansen, Sennels 70 24 03 05
Kasserer: 
Anne Mie Sloth, Sennels 70 24 04 05
Næstformand og sekretær:
Jens Wittchen, Øster Assels 40 20 80 52
Bestyrelsesmedlemmerne: 
Agnete Odgaard-Jensen, Ydby og 
Ingvard Jakobsen, Øsløs.
1.Suppleant: 
Anna Marie Jensen Nykøbing M. og
 2. suppleant: 
Irma Andersen Thisted. 
******
 
************** 
 
uddrag stadig aktuel blade  2016
 

 Tilgængelighed.

Da vi nu i DH Thisted afdelingen har oprettet et såkaldt tilgængelighedsudvalg som vil arbejde på at gøre hele kommunen mere tilgængelig, vil jeg her opfordre Jer til, at hvis I kender til stede, lokaliteter hvor tilgængeligheden kunne være bedre, at I så kontakter mig på tlf.nr. 70 24 03 05 eller mailadressen pdk@blind.dk

Så vil vi tage det op på et af vores møder og evt. besøge lokaliteten hvor den manglende tilgængelighed er.

På Mors arbejder vi selvfølgelig også med tilgængelighed og her gælder det samme. Eneste forskel er at hvis det drejer sig om Mors, skal man kontakte Jens på tlf.nr 40 20 80 52 eller mailadressen j.wittchen@live.dk 

****

Uddrag fra tidliger blade . Stadig Aktuelt .

**************************

 Informationskampagne.

Som nogle af Jer helt sikkert har bemærket, har vi lancerede i 2015-2016, en Informationskampagne på Mors og i Thy rettet mod den almindelige borger.

Kampagnen giver 8 gode råd til borgene om hvordan de bør møde os som synshandicappede.

 De 8 gode råd er udformet som tegninger. I vil kunne opleve plakater rundt om I DBS Thy Mors med de 8 gode råd/tegninger. Kredsen har også en del Flyers og er du interesseret i at få nogle stykker kan du henvende dig til en fra bestyrelsen. Vi håber I vil være med til at viderebringe de gode råd til alle i Jeres omgangskreds.

På bestyrelsens vegne   

 

***************

 Kredsblad.

Nu skulle du gerne have modtaget vores kredsblad . Hvis ikke kan du kontakte Per Dommerby, tlf.nr. 70 24 03 05 eller mailadressen pdk@blind.dk

Det gælder også hvis den du har modtaget er defekt på en eller anden måde.

Kredsbladsredaktør Lars Svaneborg.

  **************

uddrag fra blad  nr. 1 2015
 
 
Kredsinformatør.
 
Vi har haft den store glæde at kredsen selv indtil videre har haft sin egen informatør. Men desværre er det ikke tilfældet fremover. Agnete har valgt/ønsket at få mere tid til sig selv og hendes egen virksomhed, hvilket vi i bestyrelsen selvfølgelig er meget kede af på den ene side, men må også glæde os over at Agnete har godt gang i sin egen virksomhed.
 
Derfor er det i bestyrelsen aftalt at når kredsen bliver kontaktet om et besøg/foredrag, fordeles disse mellem nogle enkelte som har sagt ja til at repræsenterer kredsen udadtil.
 
Ønskes mere information om ovenstående er man velkommen til at kontakte Per Dommerby på tlf. nr. 70 24 03 05.
 
Jeg vil gerne på egne og bestyrelsens og kredsens vegne takke Agnete for det store arbejde hun har gjort for at informere om DBS/DBS Thy-Mors.
 
Agnete fortsætter som bestyrelsesmedlem i kredsen samt ikke mindst som distributør af Blindes Jul.
 
PBV Per Dommerby.
  
 
Slut fra blad nr. 1 - 2015 uddrag stadig aktuelt
***
 

Specialundervisning

BORN tilbyder løbende specialtilpassede kurser, hvor du kan få hjælp til at anvende computer og dens programmer, Mobil tale, diktafoner og andet udstyr. Undervisningen er normalt gratis og kørsel refunderes.

Har du brug for hjælp, så ring til BORN på tlf. 98 28 28 28. Vi dækker hele Regionen.

**
 *************************************************
Kære Medlemmer
************************
Uddrag Stadig Aktuelt ...
 
Andesteg ?  
Ja ok da. Det er måske ikke lige det vi skal skyde som Blinde og svagtsynede. Men man har mulighed for at komme til elektronskydning i Thisted.
Vi har i samarbejde med Thisted Skytteforening mulighed for at skyde hver mandag aften fra kl. 19.00 i deres lokaler på Dragsbækvej. Vi stiller luftgevær og andet til rådighed, du skal blot selv betale hagl og kontingent.
Kom og vær med til denne sport og få samtidig en god snak med andre. Der er altid gratis kaffe på kanden.
Hvis du er interesseret så kontakt Per Dommerby på tlf. nr. 70 24 03 05 eller mailadressen pdk@blind.dk
************************
uddrag stadig aktuelt.
 
*** 
 
 uddrag stadig aktuelt.
   
Digital post. 
Husk  pr. 1. november 2014  skal alle have en digital postkasse. Ønsker man at blive fritaget, Skal man søges om permenent fritagelse.
Vores konsulent Ole Sylvester kan være behjælpelig hermed. Ole kan som sædvanlig kontaktes på tlf. nr. 23 40 92 51 mandag, onsdag eller fredag mellem kl. 10.00 og 13.00.
 
Ole kan også være behjælpelig med andre ting såsom ansøgning om hjælpemidler etc. 
 
 ****************  
 DBS Thy - Mors 
Når Formand Per Dommerby ikke kan træffes

Er Du selvfølgelig velkommen til at kontakte enten  Mie 70 24 04 05 eller Jens 40 20 80 52 hvis du har spørgsmål

 
 
 uddrag stadig aktuelt.
  ************************
 
 Konsulenten meddeler.
Der er nu mulighed for at købe emblemet ”Manden med den hvide stok) som magnetbadges. Det betyder at man ikke mere behøver at stikke hul i jakken/trøjen etc. Når man vil bære emblemet.
Samtidig kan jeg oplyse at der er kommet flere nye produkter på markedet med tale.
Det drejer sig om bl.a. DAB radio, Mikroovne og ude/inde termometer etc.
Hvis I vil vide mere om ovenstående, måske andre hjælpemidler eller et besøg, er I som sædvanlig meget velkommen til at kontakte mig på tlf.nr. 23 40 92 51 mandag, onsdag eller fredag mellem 10 og 13. I er også velkommen til at skrive en mail til mig på adressen oso@blind.dk
Med mange hilsner
Ole Sylvester, konsulent DBS Thy-Mors.
 
**

Presse meddelse!

 En glad bestyrelse efter salget af Blindes Jul. 2015

Ros til købere og sælgere af Blindes Jul

For rigtig mange familier er Blindes Jul en uundværlig del af deres juletraditioner. Det nyder vi godt af i Dansk Blindesamfund kreds Thy-Mors, som dækker kommunerne Thisted og Morsø.

 Takket være ihærdige sælgere og mange købere, som gerne vil læse de gode historier og hygge sig med madopskrifter og opgaverne i bladet, blev julebladsalget  2015 en stor succes.  Også i år satte vi ny rekord, idet der blev solgt ca. 110.000 blade i hele landet. Det glæder i høj grad distributør Agnete Odgaard-Jensen, at der i vores kreds bliver solgt flest blade befolkningsantallet taget i betragtning.

 Der var kun en lille del blade, som ikke blev solgt, hvorfor det gav et pænt overskud til vort arbejde. Samtidig giver det en god PR i kredsen, at bladet ligger ude i så mange hjem.

Agnete fortæller, at hun overtog distributør opgaven, da kreds Thy-Mors blev selvstændig 1. januar 2007, men havde haft ansvaret for salget af juleblade i mange år i den tidligere kreds.

 Hvad bruger vi pengene til?

 Overskuddet går ubeskåret til kredsens medlemmer i Thy og på Mors og bruges til alt fra undervisning og kurser til klubvirksomhed samt øvrige arrangementer,  og hvor taxakørsel med medlemmer udgør en stor del.  Uden penge fra Blindes Jul ville det være umuligt at drive en kreds med de aktiviteter, vi har hos os.

 Vi arrangerer hvert år medlemsmøder, en udflugt, en julefrokost, generalforsamling, ferieophold på vort meget populære ferie- og kursuscenter ”Fuglsangcentret” i Fredericia samt til arrangementer på vores kommunale mødesteder i de 2 kommuner. At kunne glæde vore medlemmer med så mange fælles sammenkomster, er i den grad med til at forebygge ensomheden, som er den blindes værste fjende.

 Blindes Jul sendt til dronningen.

 I december blev forretningsudvalget i I.S. Blindes Jul enige om, at jeg skulle sende bladet til Dronning Margrethe, fordi Kristine Frøkjær i sin søde nissehistorie både omtalte og havde malet et billede af dronningen. Lige efter nytår kom der et takkebrev fra dronningen.

 På bestyrelsens vegne

 Agnete Odgaard-Jensen 

 ***

Frivillighedscentret i Thisted.

Frivillighedscentret er pr. 1. maj 2015 flyttet til nye og større lokaler. Den nye adresse er nu: Nytorv 8. Thisted. De nye lokaler ligger på 1. sal og der forefindes elevator. Telefon nr. er det samme, nemlig 97 91 18 77

 ***