netkreds logo

Medlemskab af DBS Thy-Mors. (Kredsmedlem)

Alle synshandicappede som ikke opfylder kriteriet for medlemskab af Dansk Blindesamfund (DBS) og som har en synsrest på 6/18 eller dårligere, kan blive medlem af DBS Thy-Mors som i det efterfølgende benævnes "kredsmedlem".

Medlemskabet er fastsat til et årlig kontingent som størrelsesmæssig svarer til et medlemskab af DBS. (I 2014. 250. kr.) Tegnes medlemskabet efter 1. juli betales halvt kontingent og efter 1. oktober er resten af året gratis.

Det kræver ikke medlemskab af DBS Thy-Mors, hverken som DBS medlem eller kredsmedlem, for at deltage i mødestedernes aktiviteter. Men der skal være en synsnedsættelse.

Som kredsmedlem opnår man en række fordele og nogle af disse bliver nævnt her nedenfor.

- man modtager kredsbladet på CD det antal gange det udgives årligt.

- man kan deltage i kredsens aktiviteter til samme pris som medlemmer af DBS.

- man kan opnå kørsel til samme pris. Dette gælder også kørsel til fritidsundervisning.

- man kan få tilsendt de indlæg kredsen sætter i DBS medlemsbladet pr. mail.

- man må deltage i kredsens generalforsamling, dog uden stemmeret.

- Efterladte til medlemmer som har dannet sig et netværk og som de ønsker at beholde kan blive kredsmedlem uden at opfylde syns kriteriet.

Nedenstående, som Dansk Blindesamfunds hovedbestyrelse har besluttet, er ikke mulig som kredsmedlem af DBS Thy-Mors.

- man kan ikke opnå legattilskud fra DBS under ophold på Fuglsangcentret.

- man kan ikke ansøge om legater og lån i Dansk Blindesamfund.

- man kan ikke vælges til tillidsposter i kredsen.

- man kan ikke deltage i politiske gøremål.

Nederst på side er et link til skema som bedes udfyldt og sendt til:

Kredskasserer Anne Mie Sloth Mallevej 9, Sennels 7700 Thisted.

Alle felter bedes så vidt mulig udfyldt og når indbetalingen på kredsens konto er registreret vil man modtage et velkomstbrev med forskellige oplysninger om kredsen.

Kredsens konto er i Hunstrup/Østerild Sparekasse med reg.nr. 9143 og konto nr. 0000053961.

Hvert år først i januar vil man modtage et brev hvori man opfordres til at forny sit kredsmedlemsskab ved indbetaling af kontingentet på kredsens konto.

Indbetalingen kan også ske direkte til kredskasser Anne Mie Sloth, se adresse ovenfor.

Ens medlemsnummer vil være dit tlf.nr. som bedes påført ved indbetalingen.

Ved at underskrive indmeldingsskemaet giver man DBS Thy-Mors lov til at gemme skemaet med de oplysninger der findes derpå. Samt dokumentation for synsstatus.

Med Venlig Hilsen
Per Dommerby Kristiansen, formand